-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۵, جمعه


انفجارات اخیر درکابل، پیامی بود در مخالفت با انتقال قدرت به طالبان در دوحه. مشابه به آن، هشدار جنرال دوستم به اعلام «حکومت موازی»در صورت بر سر کار آمدن "حکومت تقلبی"، شلیکی است به تصمیم امریکا برای انتقال قدرت سیاسی به «امارت اسلامی». با استقرار «امارت اسلامی» در قلعه ارگ، اولین کسی که به خاطر ارتکاب جنایات بشری و قتل عام به دادگاه کشانیده خواهد شد؛ جنرال دوستم است. سپس، نوبت به حکمتیار می رسد.