-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۸, پنجشنبه

اینه شعار یک داوطلب به اصطلاح « جمهوریت!«کسی که در ۲۷ روز سرپرستی وزارت داخله، روز ۲۷ بار می گفت: پولیس حق فیر دارد؛
کسی که عضو یک تکت انتخاباتی شد، برای یک قوم بزرگ به اندازه بینی شان، سهمیه تعیین کرد؛
کسی که با شنیدن یک اعلان تقلبی از نتیجه انتخابات رسوا و مفتضح، تهدید به بستن و بردن و بریدن کرد و برای معترضان، راه پلچرخی را نشان داد، به تازگی حدود ۴۰ تن از هموطنان را به خاطر کمنت در فیس بوک، به سارنوالی فرستاده است.
چنین کسانی از جمهوریت سخن میگویند و شعار میدهند که افغانستان به عقب بر نمیگردد!