-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۴, دوشنبه

نکته ای حساس و به ظاهر گمشده در سخنان مخدوم رهین

از برگۀ نجیب سلام
سید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ پیشین چنین می گوید:
«نمادهای ملی هر کشور مشخص است که قدامت تاریخی همان کشور را نشان میدهد .
تمام اثر باستانی که در موزیم ملی افغانستان موجود است و تا حال کشف شده است تاریخ و بزرگی این جغرافیه را نشان میدهد.
تمام نماد های تاریخی کشف شده مطلق به مردمان بومی این سرزمین است بجزقوم شریف پشتون .
هیچ اثری و یا نشانی ماندگار از قوم شریف پشتون بجاه نمانده است .
و حتا در موزیم ملی افغانستان هم کدام نشانی ازقوم شریف پشتون موجود نیست .
من در دوران وزارت ام چندین بار پیشنهاد دادم که تحقیقاتی را باید در کوه سلیمان شروع کنیم ممکن کدام اثری یا نشانی پیدا شود تا موازنه را در موزیم ملی افغانستان ایجاد کنیم ».