-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۳, شنبه

اختلاف در ارکان تیم دولت سازاعلان شتاب زدۀ نتایج انتخاباتی اخیر به اثر فشار و فعالیت حمدالله محب صورت گرفت تا پروگرام صلح خلیلزاد را با بن بست مواجه کند. گروه دکترفضلی و نجیب آزاد با این اقدام محب مخالف بودند. نجیب آزاد در یک نشست خصوصی با هواداران جوان تیم دولت ساز به روز پنجشنبه نسبت به خود خواهی های حمدالله محب هشدار داده است. وی گفته است که محب از صلح با طالبان می ترسد. اگر با طالبان صلح شود، به محب و امثالهم جایی درین مملکت باقی نمی ماند. محب نه در این وطن ریشه دارد و نه اصل و نسب، یک زن وطنی داشت که او را هم طلاق داد و زن کافر گرفت.