-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۰, شنبه

خطای دوم یونس قانونی

به گزارش منبع ویژه، یونس قانونی بالواسطۀ برادرش نجیب امان با امرالله صالح تأمین رابطه کرده است. لغزش اول او، غلتیدن به دامان حنیف اتمر بود که بدون مشورت با سران جمیعت صورت گرفته بود.
گزارش مشعر است که ارگ فوری به مطالبات یونس قانونی لبیک گفت و امرالله صالح را به خانه قانونی فرستاد تا روند جا به جایی سازی اعضای خانواده قانونی را به نهاد های دولتی تسریح بخشد.
خلیلزاد قبلاً از قانونی خواسته بود که هرگاه جلو صلاح الدین ربانی بیایسد و از اشرف غنی حمایت کند؛ تمام اعضای خانواده اش در دولت آینده در کرسی های بلند توظیف خواهند شد. درهمین حال، قانونی به حیث یک رهبر اپوزیسیون نزد طرف های دیگر نیز مطرح است. سیاف و کرزی در صورت ایجاد یک دولت عبوری، از یونس قانونی به حیث رئیس حکومت عبوری حمایت می کنند؛ چرا؟ به این دلیل قطعی که مشارالیه هیچ گاه ادعای رهبری ندارد و درمقابل ارگ قد علم نمی کند.