-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۳, یکشنبه

پلان جا به جایی ناقلین در دو منطقه مهم پنجشیر درآستانۀ تطبیق است

جواد پیکار از لوگر است؛ اما کار شبانه روزی است، کشف اراضی اهالی بومی برای ناقلین ناشناخته در شمالی و شمال است. جواد پیکارسرپرست وزارت شهرسازی اسناد کادستر ولایات شمال را به کابل انتقال داده است. وی اهل لوگر است؛ اما روی نقشه های اراضی شمالی و شمال مشغول است.
 هدف این است که زمین های متعلق به ساکنان بومی مناطق تحت نام اراضی دولتی از مردم استملاک شده و برای دسته جات ناشناخته و غیر بومی نواقل که پیشاپیش اسناد شان در پشاور ترتیب و فهرست شان آماده شده است؛ توزیع گردد. 

درتازه ترین مورد، جواد خان پیکار بر ولایت پنجشیر تمرکز کرده و دم نقد اوراق و نقشه های اراضی ولسوالی دربند و پریان و شتل را به کابل طلبیده و آن را نابود کرده است تا زیر نام زمین های سفید و بی صاحب یا ملک دولت به کوچی ها توزیع شود. 

دکترغنی در فرمانی به نام تنظیم امور زمینداری، بالای اراضی ولایات خاص ترکیز کرده و قرار است اراضی اطراف همه مناطق دولتی اعلام شده و بستر سازی منازعه تطبیق گردد.

هدف اصلی ازین اقدامات تحریک آمیز که با عرق ریزی های خالصانه والی پنجشیر کمال الدین نظامی صورت می گیرد، ریزرف کردن مناطق حساس پنجشیر، ایجاد شرایط محاصرۀ طویل المدت آن ولایت است. منابع می گویند که این اقدامات ایجاد شکسته گی داخلی در پنجشیر است که هدف سیاسی در قفای آن قرار دارد. اما به نظر می رسد که شکست فاز جدید ایجاد بسترهای منازعه درشمالی، شمال و پنجشیر کار آسانی نیست و نیروهای بازدارنده در تناسب با هفتاد سال پیش درین مناطق، چند برابر نیرومند اند و وواکنش سختی را شاهد خواهیم بود. 
گزارش می گوید که اسناد اراضی پنجشیر عمداً و به دستور ارگ در ریاست اراضی کابل پنهان یا از بین برده شده است و این خطرناک ترین بخش کار جواد پیکار است.