-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۳, شنبه

مگر اشرف غنی از ۱۹۹۴ تا حال با طالب جنگیده؟


اشرف غنی مالک هیچ چیزی نیست.

اشرف غنی درواکنش به شروع «کاهش خشونت» یک هفته ای نافذه از سوی طالبان می گوید: اقدامات بعدی در راستای پروسه صلح مربوط به نتیجه و ارزیابی ما از هفته کاهش چشمگیر خشونت خواهد بود که مسیر و جهت اقدامات بعدی ما را روشن می سازد و باید تصریح کرد که پروسۀ صلح تحت رهبری و مالکیت دولت افغانستان به پیش برده می شود.