-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۳, چهارشنبه

مریم کوفی از دلالان نام آور کابل است

او علیه گزارشنامه افغانستان شکایت نامه ای درج کرده است ودرازاء نشر گزارش کوتاه « مریم کوفی چند مرکزفساد را درکابل اداره می کند» خواستار سند شده است! زنده ترین سند، اپارتمان مریم در شهرک آریا است.
او خیلی با قدرت وچشم سفید است؛ ورنه هرکس دیگری به جای او بود، پس ازنشر گزارش، بردهان خود مُهر خموشی می زد.

علاوه برین؛ من از مریم سوالی دارم:
چرا معاون واکنش امنیت ملی سال گذشته با تفنگچه به پایت شلیک کرد
و مدتی دربستر بیماری افتاده بودی؟
از خواننده گان دعوت می کنم درصورتی که با دنبالۀ ماجرا علاقه ای داشته باشند، یک بار گفت وگو مریم کوفی با مختار لشکری را دربرنامه «کاکتوس» تماشا کنند. مریم کوفی از آن گفت وگو برای مارکیتنگ بسترگستری های درخلوت خانه های خویش استفاده کرد.
این برنامه را یک بار ببینید؛ همه چیز دست تان می آید!
من نام قوماندان قطعه واکنش سریع را به پاس احترامی که به آمر سابقۀ ایشان دارم؛ فاش نمی کنم؛ اما این را می گویم که مریم کوفی دخترخود را به معاون قطعه واکنش سرقفلی داده بود؛ اما یک روز، سرقفل دار مطلع می شود که مریم درعین زمان، دخترش را به یک مرد دیگری سرقفلی داده است. بنا برین، معاون قطعه واکنش، با مرمی به پای مریم زده بود. امنیت ملی، قضیه شلیک گلوله را « اشتباه بادیگار» اعلام کرد و قضیه مختومه گردید.

مثل این، ده ها مورد دیگر وجود دارد که نگفتنش بهتر از گفتنش است.