-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۳۰, چهارشنبه

احتمال تشکیل حکومت عبوری تحت رهبری رحمت الله نبیل وجود دارد. خیلی دشوار است که تیم دولت ساز و ثبات و همگرایی یک دیگر خود را تحمل کنند؛ خیلی دشوار است امریکا موفق شود بین آن ها فضای آبرومندانه سیاسی به وجود آورد. مهم ترین نکته آن است که طالبان در موجودیت غنی در صدر حکومت حاضر به معامله نیستند.