-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۳, شنبه

روسیه: امور افغانستان به ملل متحد واگذار شود

مصاحبه لطیف پدرام، درگفت وگو با اسپوتنیک تاجکستان سؤال: از غنی کدام قدرت ها پشتیبانی می‌کنند و از عبدالله کی ها؟ 

 لطیف پدرام: غنی پروژه امریکا و عربستان سعودیست. از عبدالله‌ عملاً قدرتی حمایت نمی‌کند. حمایت می‌داشت، حتماً که پیروز‌ می‌شد. از کشورهای منطقه، قبل از همه روسیه و چین، پاکستان، ایران و همسایه‌‌های خود امیدواریم، که حداقل برای برپایی عدالت به ما کمک کنند. 

 سؤال: طالبان اعلان کردند، که تا آخر ماه فوریه سازشنامه صلح با امریکا امضا می‌شود. آیا اعلان پیروز‌ی غنی به این سازشنامه چه ربط دارد، به خصوص که طالبان حکومت او را اصلاً قبول ندارند و سروصداهایی هم در باره حکومت موقتی و بدون غنی وجود دارند؟ 

 لطیف پدرام: آن گونه که غنی پروژۀ امریکاست، صلح با طالبان نیز پروژۀ امریکاست. محض امریکایی ها به غنی دستور دادند، که پیروز‌ی خود را اعلان کند. امّا حرف طالبان جداست. آن ها می‌خواهند من حیث فاتح و قهرمان جنگ علیه امریکا وارد کابل شوند. این را امریکا هیچ گاه قبول نخواهد داشت. خروج نیروهای امریکایی، حکومت موقت و در آینده امارت اسلامی را می‌خواهند، که بقیه نیروها، از جمله ما، این را نمی‌خواهند. طالبان نه فقط غنی، بلکه عبدالله‌ را نیز قبول ندارند. این به معنای جنگ دیگر است و عجب نیست، که امریکا آگاهانه این بحران را ایجاد می‌کند. 

 سؤال: طالبان می‌گویند، فقط پس از امضای سازشنامه با امریکا با دیگر نیروهای افغانی، از جمله حکومت آن کشور وارد مذاکرات خواهند شد، امّا حکومت افغانستان می‌گوید، این روند« مالکیّت استثنایی» حکومت است. آیا این حال مخالفت های دیگر را به وجود نمی‌ارد؟ 

 لطیف پدرام: پشت این ‌بازی نیز امریکا می‌ایستد. تصوّر کنید، که یک جانب (طالبان) خروج امریکا را طلب دارند، یک جانب دیگر (حکومت غنی) بدون سرمایه‌گذاری امریکا یک هفته هم نمی‌پاید. اگر مذاکره با طالبان به نفع واشنگتن تمام نمی‌شود، همانا در افغانستان متّحد خود را خواهد داشت و در مذاکرات بین الافغنی حضور مؤثر خواهد داشت. امریکا از این راه حضور خود در افغانستان را می‌خواهد نگه دارد و بحران ادامه‌ خواهد یافت. 

 سؤال: ضمیر کابلوف، نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان اعلام داشت، که صلح طالبان و امریکا باید زمینه ساز خروج قانونی نیروهای خارجی از افغانستان شود و امور صلح و آیندۀ افغانستان به دست سازمان ملل متّحد باشد. تا کجا رضائیت قدرت های مؤثر، نظیر روسیه از این سازشنامه مهم است؟ 

 لطیف پدرام: این خواهش نه فقط روسیه، بلکه ما نیز هست. برای صلح افغانستان رضائیت و مشارکت تمام قدرتهای منطقه ای و جهانی مهم است، به خصوص همسایه‌‌ها. امریکایی ها باید این را درک کنند، که نمی‌توانند در افغانستان یکه‌تاز باشند و دیگر سال 2001 هم نیست، که جامعه جهانی به آن ها باور کند. واقعیت های جدید را باید بپذیرند. 

 معلومات: عبداللطیف پدرام سال 1963 در ولسوالی درواز ولایت بدخشان افغانستان تولد شده است. رئیس کنگرة ملّی، یک حزب سیاسی افغانستان است. نامزد انتخابات پرزیدنتی سال 2004 و 2009 بود، که متناسباً 1، 4% و 0، 34% آرا را به دست آورد. در انتخابات پارلمانی سال 2010 یکی از سه نمایندة ولایت بدخشان در پارلمان افغانستان برگزیده شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2019 او 0. 69%-ا آرا را به دست آورده است.