-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۷, چهارشنبه

گروه کوچک از نظر امریکا کی ها اند؛ جز غنی و امرالله؟

وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا با اشاره به مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان گفته است که به هیچ گروهی اجازه داده نخواهد شد که این فرصت بزرگ را آسیب برساند.

آقای پمپیو روز سه شنبه ۲۵ فبروری (ششم حوت) در یک کنفرانس خبری در مقر وزارت خارجۀ امریکا گفت: "در آستانۀ یک فرصت بزرگ سیاسی قرار داریم و به هیچ گروه کوچکی که باور دارند این روند را تضعیف کرده می‌توانند، اجازه نخواهیم داد. شمار زیاد چنین گروه‌ها وجود دارد که تلاش دارند آنچه را به دست آورده‌ایم، آسیب برسانند. اجازه نخواهیم داد که چنین شود".

آقای پمپیو با اشاره به یک هفته کاهش خشونت در افغانستان که به گفتۀ وی در دو دهۀ گذشته پیشینه نداشته است، گفت: "اگر و تنها اگر این (هفته کاهش خشونت) موفقانه باشد، ما توافقنامۀ امریکا-طالبان را در هماهنگی با حکومت وحدت ملی افغانستان، به تاریخ ۲۹ فبروری امضا خواهیم کرد."