-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۳, شنبه

گزارش می رسد که درشمال جنگ جریان دارد. چرا امریکایی ها علاقه به کاهش خشونت نشان می دهند؛ اما برای قطع خشونت برنامه ندارند؟