-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۴, یکشنبه

این زوال آشکار از کجا آمد؟


عطا نور، از جایگاه حریف بزن بهادر اشرف غنی، به قوماندان مفرزۀ ولایتی مغز متفکر تبدیل شد. این ها را موج حوادث بالا آورده بود. سیاستگری، تدبیر و پایداری فکری کار این ها نبوده است. نشان بدهید در تاریخ کشورها به خصوص تاریخ افغانستان، کسی را که درخدمت گزاری برای یک فرد یا یک دودمان، علیه مردم خود خنجر به کمر زده؛ اما عزت و قربت نصیب شده باشد؟ من که ندیده ام.
 این سوال را از امرالله و عطا نور بپرسید. کسی را دیده اید که با این توهم که در راه درست روان اند، در راه ذلت، سرکوب وخواری مردم شان عرق بریزند؛ و دودمان و نسب شان زنده گی راحتی را به دست آورده باشند؟ این سوال را از ایوب سالنگی نمی توان پرسید؛ اما از ازین دونفر می توان پرسید.