-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲, جمعه

چشم سفیدی اشرف غنی، اشتباه خلیلزاد درکنفرانس مونیخ بود

مقامات امریکایی از فریب کاری اشرف غنی عصبانی اند.
محمدجواد رحیمی

در پایان نشست مونیخ، خلیلزاد زمینه نشست میان اشرف غنی و وزرای دفاع و خارجه آمریکا را فراهم می کند و در آن نشست، بر اساس یک محاسبه غلط، به اشرف غنی اجازه داده می شود تا نتیجه انتخابات را طبق میل خود اعلان نماید. در آن نشست، به وزرای دفاع و خارجه گفته می شود که بعد از نتایج انتخابات، هیچ کاری صورت نمی گیرد و هیچ نگرانی نیز وجود نخواهد داشت. اما، بعد از اعلان نتیجه انتخابات و بعد از آنکه دکتور عبدالله با جدیت و قوت نتیجه را مردود و تشکیل یک حکومت ملی و همه شمول را اعلام می کند، مقامات خارجی خشمگین و از اثر محاسبه غلط و معلومات نادرست غنی شدیدأ ناراحت می شوند. همین موضوع باعث می شود که آنها از حمایت نتیجه و یا از نشر پیام های تبریکی خودداری نمایند. بحران برآمده از نتایج تقلبی انتخابات برای اولین بار آمریکایان و خارجیان را راه گم کرده و آنها شدیدأ تلاش می کنند تا راه حل منطقی، قانونی و مورد قبول مردم افغانستان را جستجو کنند. پیام من اینست که مطمئن باشید که سرقت اراده ملی، تحمیل زعیم جعلی و تداوم حاکمیت سلیقه ای آنگونه که طرح شده، به آسانی و سادگی پذیرفتنی نیست. جهانیان به این موضوع پی برده اند و مانند گذشته، کور کورانه و سبکسرانه موضع گیری نخواهند کرد. شما تکرارأ پیروز بودید و خواهید بود. به مبارزات عدالتخواهانه تان ادامه دهید چون صبح پیروزی در انتظار شما است!