-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۵, دوشنبه

هههه ههههه جمهوریت طلبان را ببین!


« جلالتمأب» جدید الورود، که کمیته حقیقت یاب ارگ برای کشف عوامل قتل آمرستار واقاربش ( که هم قاتلان وهم دستور دهنده ها معلوم اند)، را با روحیۀ سردمدارتازه رسیدۀ «جمهوریت!» دفن کرده؛ همان جمهوریت وال، یک مکتوب از آدرس جمهوری، به دادستانی ارجاع داده که یک کارمند وزارت اقتصاد به جرم کمنت نویسی فیس بوکی تحت بازجویی گرفته شود!