-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۳۰, چهارشنبه

دکتر عبدالله یک سوال درشت، آزاردهنده و تا هنوز بی جواب است. در تکیه به الفاظ وی زیاده روی نکنید. اگر او درعمل نشان دهد که صاحب نیمی از اقتدارمسعود است و به «مقاومت» مردم برای عدالت باور دارد؛ غنی جمع خلیلزاد را اگر به هزار غنی و خلیلزاد دیگر ضرب بزنید؛ معادله قدرت را نمی توانند به بهای زیر پا کردن شرف و عزت ملی افغانستان به انحراف بکشانند.