-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۹, سه‌شنبه

درکابل چه جریان دارد؟


گزارش می رسد که عملیات بچه ترسانک از سوی امریکایی ها از کابل آغاز شده است.
آمریکایی ها صلاح می دانند که اشرف غنی را دو باره به ستون قدرت نصب کنند. مگرنگران پس لرزه های غیرقابل پیش بینی آن هستند. اوضاع درتناسب به پنج سال پیش زیاد متحول شده و درسطح عمومی، بعید است غنی را تحمل کنند. حضور غنی، به نفی حیثیت مخالفانش تبدیل شده است.
درهمین حال امریکایی ها در مفاهمه با پاکستان، قصد دارند طالبان را دو شاخه بسازند؛ یک تکه اش وارد تشکیلات دولت شود؛ بدنه دیگرش همچنان دراختیار پاکستان باقی بماند.
اما فوریت مساله کنونی، تحمیل غنی به بهای شکستن تمامی قواعد انتخاباتی به دور دوم قدرت است؛ ازین رو، احتمال آغاز نافرمانی گسترده از استقامت شمال وجود دارد. هرگاه شمال دریک موج خیزش عمومی فروبرود، امریکایی ها توان مدیریت اوضاع را ندارند و قادر به قتل عام ساکنان آن جا نیستند. کلیدی ترین مشکل اردوگاه ثبات وهمگرایی این است که ممکن است دکترعبدالله در دقایق آخری، قبله خود را تغییر دهد وهمه را زهره کفک کند.
به این ترتیب، زمینه برای یافتن یک فرد سوم ( نه غنی، نه عبدالله) فراهم آمده است. ارگ با تمام اصرار از کنترول و سرکوب شورش ها اطمینان داده است. مانورهای مرموز درکابل بخشی از همین وضعیت نا به سامان است. گزارش ها می رسانند که روسیه جنگ ابزارهای جدید با حجم قابل توجه در اختیار طالبان و جنرال دوستم قرار داده است.