-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۷, یکشنبه

توافق نامه صلح طالب با امریکا امضاء می شود. بعد از مدتی، طالب به وسیله نیروهای امریکایی به اتهام نقض توافق نامه تارومار خواهد شد. بازهم همان آش و همان کاسه. علاوه برین، هیچ گروهکی درافغانستان توان کنارآیی با طالب را به نام مردم ندارد. «مردم» به طور کل، هم درجنوب و شرق و هم درشمال وغرب، آب شان با مجریان خیره سر شریعت آی اس آی در یک جو نمی رود.