-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۴, یکشنبه

مطابق اجندای مرتبۀ قبلی، دکترعبدالله زیاد پیش نمی رود. اما جنرال دوستم با عبدالله متفاوت است. قصه اصلی ازامضای پیمان امریکا- طالب شروع خواهد شد؛ مشروط برین که تمام دست آورد های خلیلزاد دردقایق 99 ام سبوتاژ نشود.