-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۹, جمعه

ازدواج لیبرالیزم جهانی با بدویت آسیایی، دایمی نیست؛ «صیغه» است

بعد از امضای پیمان امریکا – طالب، شکست غرب درافغانستان، گام به گام همانند سوریه کلید می خورد.
مردم افغانستان نه تنها به این حقیقت تلخ پی برده اند که غرب، قبلۀ خود را از مدنیت و دموکراسی به بدویت بومی «امارت» درافغانستان عوض کرده است. آن ها بعد از نزده سال جولان در میدان جنگ افغانستان و برجا گذاشتن صد ها هزار کشته و زخمی بی گناه و با گناه، از مردم خود شان و مردمان ما، کلاً تمام وعده های خود برای رسیدن به یک نظام مدنی را نفی کرده؛ اما نباید انتظار داشته باشند که مردم هم همه وعده های غرب و امریکا در بارۀ تروریزم و طالبان وداعش را فراموش کنند!

نباید انتظار داشته باشند که مردمان خود شان انگشت سوال به سوی شان دراز نکنند که شما به بهای بلعیدن پول های عظیم، درافغانستان چی کاری انجام دادید؟ کشورهای غربی ازبازرسی مردمان خویش بسیار بسیار می ترسند.
مردمان غرب به زودی درین باره به استفسار برخواهند ساخت که چطور شد برای محو تروریزم، مرز ها را در نوردیدید، هزاران تن از فرزندان ما را کشتید؛ اما سرانجام با تروریزم در یک کافه خودمانی جمع می آیید. مگر نه این است که دشمنان غرب، همانا دوستان غرب بوده اند؟ پس تکلیف 35 میلیون انسان افغانستان چی می شود؟ آیا مطمئن هستید که در آوردگاه راهبردی افغانستان، جایگاه راهبردی برای خویش ریزرف کرده اید؟