-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۷, پنجشنبه

به نظر می رسد که اشرف غنی و شرکاء از خیزک زدن های نمایشی و زورگویی مانده اند. در باریکۀ عبور به سوی قدرت، دنده پنج ثباث و همگرایی را بیخی پیش پایش مانده اند.