-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۲, شنبه

پلان خطرناک دولت برای نهادینه کردن منازعه در شمالی و شمال افغانستان


گزارشنامه افغانستان به اطلاعاتی دسترسی یافته است که قوادان شامل در محفل ارگ، دور تازه ای از کاشتِ ماین نا امنی دایمی در «شمالی» و صفحات شمال افغانستان را روی دست دارند.درنظر است از طریق دست کاری در ترکیب جماعات بومی، یک نیروهای نیابتی همیشه در دسترس از کابل تا شمال افغانستان سربلند کند.

براساس پلان مدون، قرار است هزاران تن از ناقلین ناشناخته و غریبه ( همانند دورۀ نادرخان)  از پشاور و مناطق دور مرزی، تحت نام «عودت کننده گان» درمناطق حساس شمال اسکان داده شده و مرور به یک نیروی اجتماعی فعال تبارز یابند.

یوناما – دفترسیاسی سازمان ملل- این پروژه را تمویل می کند و فردی انگلیسی به نام توبی لانزر، وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و موسسه یون هبیتات، تحت نظر ارگ پروسه اسکان دهی و مدیریت ناقلین را یکجا به پیش می برند. مناطق حاصل خیز نشانی شده و نقشه های آن در یوناما ترتیب گردیده است. مبداء این مهندسی ها به زمان کرزی بر می گردد و اکنون با توجه به افزایش اهمیت استقرار نیروهای نیابتی برای جنگ های آینده، لایه های زیستی مردم باید تا و سر شوند.

گزارشنامه افغانستان دریافته است که ارگ از نظر عملی موفق به آغاز تطبیق این پروگرام خرابکارانه نشده و منتظر فرصت اند تا سرمایه گزاری خارجی تثبیت شده و گروه های سیاسی عمده در شمال، خفه، اجیر، متلاشی و محکوم به اجابت شوند. گروه قوادان مستقر در ارگ، اول مایل اند هر نوع تهدید از شمالی به ارگ کابل برای همیشه محو شود. هرچند اکثر سران شمالی را تطمیع و خنثی ساخته اند؛ اما چندی پیش مردم محلی نخستین تاسیسات زیستی برای نواقل را در شمالی تخریب کردند. 
درحال حاضر هبیتات یا مرکز اسکان درملل متحد در ولسوالی شکردره به مقیاس 380 جریب زمین دارای آب و شرایط مساعد آب و هوایی را برای استقرار نخستین گروه از نواقل ناشناخته، اختصاص داده است. ارگ والی کابل را که خود اهل شکردره است پیش کرده تا موضوع را دو باره از سر گیرد. گزینه بعدی استعمال قوای نظامی است.
اداره ملل متحد، شورای قوادان درارگ و عوامل خارجی تا کنون به این پرسش جواب نداده اند که چرا این همه بسترسازی و ایجاد تاسیسات برای نواقل در ولایات و زیستگاه های بومی خود شان در همان ولایات مربوطی صورت نمی گیرد؟

بعد از هم آهنگی اولیه درشمالی، این پروژه در هرات مورد تطبیق قرار می گیرد. با این حال، گزارش ها مشعر است که چانس تطبیق این پروژۀ که در واقع ایجاد منازعه دایمی در سطح ملی است؛ در شمالی بسیار کم است و دسته جات معترض پیوسته خود را برای مقابله با آن مجهز و مسلح ساخته اند. 
بخش دوم این گزارش به زودی از همین برگه و همچنان از صفحه دایمی «گزارشنامه افغانستان» انتشار خواهد یافت.