-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۵, سه‌شنبه

درشمالی چه جریان دارد؟

به حوالۀ اطلاعات پیاپی، حاجی رؤف شپون وکیل ننگرهار و حاجی پرویز عرب وکیل کوچی ها  مسوولیت جابه جا کردن هزارها خانواده نواقل در شمال کابل را دارند.

این دو وکیل پارلمان  در چندسال اخیر  زمین های زیادی را در شراکت با بعضی قومندان های معامله گر در شمال کابل خریدند و شهرک ساختند و به طور مرموز  پشتون ها را جا به جا نمودند.

پروژه کلان شان شهرک منشی میرغلام و شهرک حاجی ادروگل است که قباله زمین های شان نیز جعلی است و در همکاری با ارگ  سندجعلی را رسمیت دادند و جواز شهرک را اخذ نمودند.
زمین های شهرک منشی میرغلام را حاجی روف با امان الله گذر و نجیب زراب یک جا غصب نموده و به فروش می رسانند و به صدها نمره زمین را به افراد مشخص شده از طرف ارگ  رایگان دادند.

زمین گلخانه کاریزمیر را  حاجی پرویز در شراکت با یاسین ضیاء به نرخ خیلی ارزان از ورثه ظاهرخان خریدند و کوچی ها را در آن جا مستقر می سازند.

 اهالی ناحیه ۱۷ و شکردره از دست همین کوچی ها بارها شکایت رسمی کردند؛ ولی کسی صدای شان را نشنید .