-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۷, چهارشنبه

احتمال توفانی شدن بیماری کرونا از گستره غربی افغانستان

براساس اطلاع علی جوانمردی خبرنگار اطلاعاتی مستقل از کردستان، شمار قربانیان ویروس کرونا تا این دم به 439 تن رسیده است و سرجمع مبتلایان به ویروس کشنده از مرز 25 هزار نفر رد شده است. حتی شماری از مقامات دولتی به این بیماری مصاب شده اند. رژیم به شدت امور اطلاع رسانی درین مورد را فیلتر کرده و شرایط پلیسی بر اطلاع رسانی درین زمینه را حاکم ساخته است. 
گزارش دیگری مشعر است که از جمع بیش از چهار هزار تن از قربانیان خیزش های خیاباتی در ماه عقرب در ایران، سه هزار جسد هنوز در سردخانه های رژیم نگهداری می شود. دولت قصد دارد دلیل مرگ آنان را به مرور ابتلا به ویروس کرونا اعلام کند. 
جوانمردی می گوید که در قطعات مختلف نیروی دریایی، هوایی وزمینی ایران و همچنان درشماری از زندان ها، ویروس کرونا شایع شده است. گسترش غیرعادی ویروس کرونا اگر در ایران به همین شکل ادامه یابد، توفان کرونا به زودی مرز های غربی افغانستان را بدون مانع درمی نوردد. 
هرچند درافغانستان به علت استقرار هزاران نیروی امریکا و اروپایی، سطح آماده گی ها برای مقابله با شیوع کرونا بسیار جدی است؛ اما با توجه به تغییرات در ایران، از آیندۀ بحران نمی توان پیشاپیش چیزی گفت.