-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۴, دوشنبه

دکترعبدالله در واپسین روزهای حکومت وحدت ملی در واکنش به دست اندازی های لاقیدانۀ دکترغنی در عزل و نصب کادرها ( نه در وزارت خارجه که در همه جا) بخشنامه ای صادر کرده است. انتظار دارد که چی شود؟ چندی پیش، صبغت‌الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه که هم آهنگ با خط سیاسی ریاست اجرائیه سخنانی بر زبان رانده بود؛ بی درنگ از سوی سلطان جمهوریت کنار زده شد؛ اما دکترعبدالله خم به ابرو نیاورد. مشارالیه تۀ بوجی را از اول «ایلا» کرده و حالا سر بوجی را قایم گرفته است!