-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۸, پنجشنبه

بعد از امضای توافق صلح امریکا با طالبان، گروه دکترغنی خود به خود سقوط می کند. طالب، با هیأت ارگ حاضر به مذاکره نمی شود. هرگاه تیم ثبات و همگرایی هیأت مستقل و همه شمول تشکیل دهد؛ طالبان با آن ها وارد تعامل می شود. این که نتیجه چه خواهد بود، از حالا نمی توان داوری کرد. هرچه باشد، روزگار گروه غنی بسیار خراب می شود.