-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۱, دوشنبه

ملت با شعار ساخته نمی شود

مجیب مهرداد

ملت در افغانستان زمانی ایجاد می شود که روشنفکران و تحصیل کرده گان تمام اقوام به این نتیجه برسند که انسان های ساکن افغانستان دارای حقوق برابر ومسوولیت های یکسان در برابر وطن و همدیگر اند. منشا حق، نه قومیت آدم ها بلکه نیازهای همسان آدم ها و شایسته گی های آن ها برای خدمت گزاری برای همه باشد. من موهن سنگ در هند مربوط به اقلیت سک ها است ولی او مسیر هند را از یک اقتصاد بسته دولتی به یک اقتصاد آزاد و رقابتی تغییر داد و این سیاست او را سرآغاز جهش اقتصادی هند معاصر می دانند. عبدالکلام مربوط به اقلیت مسلمان ها در هند است، اما او طراح برنامه راکتی -
دفاعی هند و همچنان رییس پروژه فضایی ای بود که نخستین ستلایت هند را در جو زمین قرار داد.
کاش در افغانستان نیز چنین فراستی به وجود بیاید که از ظرفیت آدم های با استعداد همه اقوام برای رشد اقتصاد افغانستان و حل مسایل افغانستان صرف نظر از وابسته گی قومی شان استفاده شود.
ملت با شعار ساخته نمی شود، با رواداری و همدیگردوستی در عمل ساخته می شود.
ما واقعا چقدر در برابر هم رواداری داریم؟
هرکسی به قدرت رسید قدرت را قبضه کرد و عده زیادی احساس محرومیت کردند.
زمان آن است که همه ما عمیقا درباره سرنوشت مشترک مان فکر کنیم و بخشی از تقصیر را بپذیریم.
جز توزیع عادلانه قدرت و رواداری و همدیگر دوستی راه دیگری نیست.
راه غیر آن تجربه شده است و نتایجش نیز معلوم است.