-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۲, سه‌شنبه

شهروندان درجه هیچ در ایران امروز کی ها اند؟


فهیم کوهدامنی
۴۱ سال قبل از امروز در ایران همه احزاب و گروه های مردمی در یک قیام  نظام شاهی را سرنگون کردند.

نظام جدید با شعار جمهوریت و اسلامیت روی کار آمد و به مردم ایران وعده داد که نفت و مواد خوراکی را بی نهایت ارزان خواهد کرد تا ایرانی ها مثل ملل دیگر کشورهای خلیج در ناز و نعمت زنده گی کنتد، مردم ایران نیز حمایت کردند.

این رژیم تازه به میدان رسیده  ۸ سال با عراق جنگ کرد و در این جنگ همه اقشار مختلف جامعه ایران شرکت کردند.
اما همه مواد خوراکی و مصرفی در ایران  قیمت های سرسام آور دارد.
تا هنوز اهل سنت که ۳۰% نفوس ایران  را تشکیل میدهند شهروندان درجه هیچ آن کشور هستند و هیچ گونه سهم در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران ندارند و هر از گاهی از جانب روحانیون صاحب قدرت   به عقاید شان اهانت صورت میگیرد و جوانان شان  نیز به بهانه های مختلف سرکوب میشوند. هم چنان سایر اقلیت های دینی  نیز وضعیت شان مشابه به اهل سنت ایران است.

ما دوست داریم که ملت برادر و همسایه ما  ایرانی ها کشوری داشته باشند  آباد، آزاد و سربلند و مردمی باشند مرفه، صلح دوست، همدیگرپذیر و باهم صمیمی.
میدانم که شاید  وابسته های رژیم ولایت فقیه پاسخ دهند که ما باید افغانستان خود را باید بسازیم.
پاسخ من: 
افغانستان در چهل سال اخیر با لشکرهای خطرناک استعماری جنگید و هنوز هم  کشور ما  خط مقدم مبارزه علیه تروریزم است.