-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲, جمعه

حنیف اتمر: غنی باور به دین ندارد؛ اما از آغا صاحب تایمنی دو بار برایش تعویذ آوردند!

سخنان حامد کرزی در محضر مقربان خاص

گزارش می رسد که موضع گیری جانب دارانۀ محمد حنیف اتمر در رابطه به بحران انتخاباتی اخیر، به قهر و غیظ حامد کرزی دامن زده است. 
کرزی با سرزنش اشرف غنی گفت که وی بالای این «جاسوس معلوم الحال» بسیار اعتماد کرده بود. اما این «آدم کم اصل» حتی راپور های دفتر و دیوان ارگ را به من می رساند! روزی حکایه کرد که برای غنی، دو بار از «آغا صاحب تایمنی» تعویذ آورده بودند.
کرزی درمحفل مقربان افزود: به اتمر گفتم اشرف غنی یک آدم لیبرال و بی علاقه به مسایل دینی است... چطور شد به این مسایل روی آورده؟
اتمر با خنده جواب داد: غنی از دین هیچ نمی فهمد؛ ازین همین رو به دم و دعا و تعویذ اعتقاد دارد. رولا خانم پیر ومرشد وی به شمار می رود.
کرزی درادامه سخنانش اظهار داشت: برای من جای سوال بود که اتمر به جای آن که احسان مند غنی باشد، این مسایل محرم ولی نعمت خود را چرا به من انتقال می دهد؟
وقتی به ریاست جمهوری خودش را کاندیدا کرد، سوال برایم حل شد که « این نمک حرام»  از اول به چوکی ریاست جمهوری چشم دوخته بود. «ولی اشرف دیوانه به این موضوع پی نبرده بود».
کرزی همچنان گفت: درزمان تصدی وزارت داخله، اتمر خرابی های بسیار را شروع کرده بود؛ از جمله یک حلقه دلالان جنسی دراطرافش شکل گرفته و دخترها و خانم های زیادی بین شان تا وبالا می شد. همان مساله بهانه شد و من برکنارش کردم. از همان زمان هر وقتی این آدم را می دیدم فشار خونم بالا میرفت! اتمر آدمی هشیار اما جاسوس است و ازانگلیسی ها پول می گرفت. از روزی که اتمر از ارگ دور شده، اسرار و حکایات کمتراز داخل ارگ به بیرون درز می کند. 

کرزی با بیزاری از سیاسیون جهادی گفت:  « از وقتی که اتمر کاندید شد وخیلی سیاسیون وخصوصا جهادی ها  به او بیعت کردند، از همان روز از مردم کشور دلم سیاه شد که این چی قسم وطن است وچی مردمی داریم؟