-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۳۰, چهارشنبه

اوضاع وخیم در حوزه کابل و پروان


گزارش می رسد که در حوزۀ کابل، پروان، پنجشیر و کاپیسا، احضارات غیرعادی درجریان است. بعد از اعلام رویارویی تیم دولت ساز و ثبات و همگرایی، با یک جرقه ممکن است، تصادم آغاز شود. هنوز از صفحات شمال درحوزه عملیاتی جنرال دوستم اطلاعات مشخصی مخابره نشده است.  درداخل نیروهای امنیتی، قبلاً دسته بندی های مشهودی شکل گرفته است. نفوذ ثبات و همگرایی در سکتورهای دولتی فراگیر تر است و اگر جامعه جهانی مداخله نکند، کنترول پادگان ها و قطعات نظامی به سرعت به کنترول آن ها در می آید و ولایات یکی پی دیگر به طرفداری از ثبات و همگرایی اعلام موضع خواهند کرد.