-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۵, دوشنبه

مصاحبت تاریخی خلیلزاد با استاد سیاف


فشارهای داخلی و بین المللی بالای دکترعبدالله تشدید شده است.
گزارشنامه افغانستان: منابع ناظر درکابل اطلاع می دهند که مأموریت خلیلزاد برای تحویلدهی قدرت به طالبان ومهار گروه های «مجاهدین» وابسته به ثبات وهمگرایی با خطر ناکامی رو به رو است. آخرین دست آویزاثر گذار، استاد سیاف است که باید درنقش مفتی ناتو و امریکا پا به صحنه بگذارد.
دردیدار سیاف – خلیلزاد روی راه های ممکن برای ضربه زدن به دکترعبدالله مورد بررسی قرار گرفته است. خبرمشعر است که خلیلزاد از طریق سیاف تلاش های خود را دو برابر کرده است تا به هرطریق ممکن، عبدالله را مجبور به عقب نشینی کنند.