-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۴, دوشنبه

ایالات کوچک سینگیانگی در افغانستان


اطلاع واصله مشعر است که یک ماه پیش، جوانی به اسم فهیم تاجیک در ولایت زابل یک باشگاه کوچک ورزشی را به نام «فهیم تاجیک» راه انداخته بود که با عکس العمل خشن شخصی به نام عطا جان حق بیان مواجه شد. عطا جان که پسوند «حق بیان» بر نام خویش بخیه زده، رئیس شورای ولایتی زابل است. وی مالک باشگاه را تهدید کرد که « لوحه کلپ سپورتی ات را تغییر بده!». گزارش شده که درحال حاضر به شمار 1250 خانوادۀ تاجیک تبار در زابل زنده گی دارند؛ ولی اجازۀ برگزاری مراسم فرهنگی ومحافل هم پیوندی با همدیگر را ندارند؛ درست مثل اهل تسنن درایران و مسلمانان محکوم درایالت سینگیانگ چین. درقندهار، هلمند و دیگرولایات نیز وضع بر همین منوال است. 
این حالت برای هیچ شهروند کشور زخمی ما خبر خوبی نیست و متأسفانه دقیقاً همان وضعی پیش آمده است که خونتای کوچک ارگ چهار سال تمام برای تحقق آن برنامه ریزی کرده است.