-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۶, چهارشنبه

شاید نصیب طالبان، یک دور تازه سرکوب است.


این که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، امریکا زمینه را برای خروج نظامی از افغانستان فراهم کند، دور از تصور است. مذاکره با طالبان که ظاهراً با خروج نظامی امریکا از افغانستان گره زده شده بود؛ با ایجاد رویارویی مستقیم نظامی بین امریکا و امریکا منسوخ شده است.
ایران در 19 سال اخیر با حضور نظامی امریکا درافغانستان درتفاهم قرار داشت؛ اکنون تفاهم به هم خورده است. علاوه برین، موج ضدیت با حضور امریکا در عراق دراثر فشار های مداوم ایران بالا گرفته است و سپاه قدس، موج جدید را رهبری می کند. 
بنا برین، عقل باور نمی کند که امریکا با آوردن طالبان درکابل، باروبندیل جنگی را برچیده و برود به آنسوی ابحار و میدان افغانستان را مفت و مجانی به روسیه و ایران رها کند. جای طالب در ارگ کابل نیست. یک بازی فریبنده انتخاباتی ترمپ است و حتی امکان راه اندازی دور جدید سرکوب همه جانبه و بی امان طالبان فراهم شده است.