-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۵, دوشنبه

ننگین عکسی که در زنده گی خود دیده ام!


به راستی که مقدار، عُرضه، وقار ومنش یک سرمایه است. در فیلم های مستند حیوانات شاید بارها دیده باشید که یک حیوان حتی پائین تر از شیر و چیتا و گرگ، یک نوع ظرفیت ومنش یک موجود زنده را از نگاه های خویش ساطع می سازند. اما من بدون بدخواهی و حس بیزاری قصدی می گویم که این عکس هم از عزت انسانی تهی است؛ بلکه عزت موجودات بی زبان وچهار پا را هم بازتاب نمی دهد.