-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۳۰, چهارشنبه

دکترعبدالله در هفته های قبل از اعلام نتایج انتخابات به نفع غنی، دیدارهای متواتر و دو به دو با دپلومات های امریکایی داشت. اعلام حکومت جدید در برابر دکترغنی، یک نمایش غیرقابل باوراست؛ چیزی است که چنین انتظاری از هر سیاستگر دیگر می رفت؛ به غیر از عبدالله.  به نظر می رسد که همان «دنده پنج» چوبی دم ارابۀ گاری غول آسای غنی هنوز کار آمد است. لحن طالبان در واکنش به کودتای انتخاباتی غنی، نه تنها جالب، بلکه بوی حمایت از عبدالله می داد. غنی، با لحن زور و توهین درقبال همه سیاست ورزان پیش آمد دارد؛ از سلطانزوی تا  داوودزی و امرالله صالح، با لفاظی های زننده و تعرض آمیز علیه منافع ملی مردم افغانستان سخن گفته و از اخلال پروسه قانونی و مشروع انتخابات با دیده درایی افتخار کرده اند.