-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۰, یکشنبه

وقتی امت مسلمه، چشم به موقعیت خویش بسته و خریطه جیب را بسیار کلان می دوزند؛ این طور پاسخ می گیرند!