-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۳, یکشنبه

دفتر سازی برای جمیعت یا تغذیه از نوستالژی پایان یک دوره؟

یک «بلند منزل» را ساخته اند که دفتر جمیعت اسلامی باشد. 
با دفتر سازی نمی شود دو باره و مقتدرانه ابراز موجودیت کرد.

 این دفتر ده طبقه ای، بهتر است دیر یا زود به موزیم ( نه چندان پرجاذبه) جمیعت تغییر شکل و شمائل بدهد. با آن هم، خدا یک فرصت بی دغدغه نصیب کرده که نخبه گان خارج شده از رده، مستعفی های سیاسی و از رونق افتاده گان عرصۀ مردم سالاری، در دفاتر ساختمان کلان جمیعت، برای چای نوشی و قصه های دوران جهاد گردهم آیند و شماری به رسم ظواهر و سرگرمی در دالان های آن پرسه بزنند وخوش باشند. حتی شاید امرالله و ایوب سالنگی هم مثلاً یک دفتری برای خود ریزرف کنند!
قدرت و نفوذ، از دفترنمی روید.