-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۹, سه‌شنبه

دعوای اشرف غنی و ذبیح الله مجاهد


احمد «محمدی»
غنی به طالبان: بیایید در صندوق‌های رأی در هلمند، پکتیا، کندهار و یا کابل با من رقابت کنید. اگر مردم شما را سگ‌گیر «شکارچی سگ» انتخاب کردند، می‌گویم آفرین‌ تان، بنام شرم چیزی را نمی شناسید.
طالبان_به_غنی: کسیکه تنها رای مامورین خود را کسب نکرد، در ۵ماه روی و پشت انتخابات را معلوم نمیتواند، از گرفتن امنیت پایتخت عاجز است، ترامپ وی را در قطار عساکر خود ایستاد میکند، بقا خود را در موجودیت خارجی میبیند و هنوز هم به دیگران چلنج میدهد، معلوم به نام شرم چیزی را نمی شناسد.