-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲, جمعه

کل قوای امنیتی را به دستگیری حسیب قوای مرکز توظیف کرده اند!

خبر می رسد که امرالله صالح به والی پنجشیر اکیداً دستور داده است تا به زور قوای نظامی، حسیب قوای مرکز را دستگیر و به زندان کابل اعزام بدارند.
سه حمله مفرزه های اعزامی از کاپیسا، پروان و پنجشیر به هدف دستگیری حسیب به نتیجه نرسیده است. اطلاع مشعر است که در اطراف خانه حسیب پوسته انداخته اند و قوماندان پلیس پنجشیربه حسیب پیام داده است که به هرشکلی که شده، خودش را تسلیم کند.
احتمال هر واقعه غیرقابل پیش بینی وجود دارد. حسیب قبلاً تهدید کرده بود که قوماندان امنیه را خواهد کُشت.