-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۳۰, چهارشنبه

بر سر مژگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش

اگر این بار پای تان لغزید، به جای موزیم عبرتبار تاریخ، به جهنم خواهید رفت. اگر پرتو اقتدار و «مقاومت» برای عدالت و نجات تاریخ از کابوس دو باره برگشتۀ غصب و استبداد، در روح دوستم و عبدالله نمرده باشد؛ و حتی کمی سوسو بزند؛ بچه ترسانک های میلر، خلیلزاد و اسدالله خالد هیچ خللی برعمل وارد کرده نمی تواند. همه چیز به یک واژه بسته است: مقاومت!
اگر مقاومت ملی، این بار شکست یا به فروش رفت، دیگر «شیشۀ بشکسته را پیوند کردن مشکل است».