-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۲۶, شنبه

شورای نخبه ها

آیا نزد شما سوال خلق نشد چرا امنیت ملی هشت تن از اعضای کلیدی «داعش» را مصون دستگیر می کند و به مهمان خانهای فیشنی امنیت ملی انتقال میدهد اما آمر ستار «غوربندی» را در فاصله نه چندان دور از ارگ در حین عملیات یک جا با چهارتن از اعضای فامیل اش تیر باران کردند؟

دستگيري «هشت تن» از اعضاي کلیدی و ارشد داعش از گلبهار سنتر قلب شهر کابل توسط ارگان امنیت ملی که تحت پوشش دار الحجاب فعالیت داشتند ببیند و شریک سازید.