-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۳, شنبه

پیام تسلیت طالبان به استاد محقق، به دست حمدالله محب افتاده بود!

به حواله یافته های گزارشنامه افغانستان، رهبری طالبان یک تسلیت نامه برای استاد محقق به خاطر مرگ نا به هنگام پسرایشان، تنظیم و ارسال کرده بودند؛ اما طالب مسوول رسانیدن نامه به استاد محقق از عناصرنفوذی حمدالله محب بود. پیک طالب، نامه را به شورای امنیت تحویل می دهد. 
حمدالله محب تصمیم می گیرد که ازین وسیله درجهت ایجاد شکاف و دشمنی شدید تر بین طالبان و جامعه هزاره بهره ببرد.
بنا برین، متن نامه تحت نظر حمدالله محب مورد دستکاری و تحریف قرار گرفته و بعد از آن که درمتن ملایم و غم شریکانۀ نامه اصلی، کلمات و جملات بسیار اهانت آمیز و مخرش قومی و مذهبی را اضافه می کنند؛ آن را به نشانی محقق حواله می دهند!

منبع ارجاع دهندۀ خبر محرم به گزارشنامه افغانستان می گوید که رهبری طالبان ازین سبوتاژ و دوباره نویسی پیام همدردی آن ها به استاد محقق آگاه شده و همین مسأله رابطه بین تیم غنی و طالبان را بیش از گذشته تیره و توفانی ساخته است.