-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱, پنجشنبه

جاسوس ارگ دراطراف ادیب فهیم فرزند مارشال فهیم پرسه می زند.براساس اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان، قوادان ساکن درارگ فردی به نام جاهد فرزند شمشیر از روستای عمرز ولایت پنجشیر را به کشف و جاسوسی از ادیب فهیم فرزند مارشال فهیم و نفرات مقرب به وی کرده اند. هدف ازین اقدام، قیچی زنی بدنۀ ارتباطی تیم ثبات و همگرایی است که با استفاده از پول های اپراتیفی همراه شده و کشانیدن افراد نزدیک به ادیب فهیم به محفل ارگ از اولویت جاهد نام به شمار می رود. 
روابط جاهد نام با ادیب فهیم حسنه نیست و در روز های جنگ در ولسوالی کران و منجان با گرفتن ده میلیون افغانی، سعی داشت دامنه جنگ را به پریان پنجشیر بکشاند.
قرار بود به همکاری مفرزه های محلی ارگ، دامنۀ جنگ از کران ومنجان به پنجشیر انتقال یابد؛ اما به اثر اقدامات به موقع ادیب فهیم، حملات طالبان درپنجشیر دفع و پلان ارگ خنثی شد. ادیب فهیم در پاسخ به سوالات ارگ درین باره گفته بود که من از ولایت خود دربرابر تروریزم دفاع کرد. سپس او را به استعفا از معاونت امنیت ملی مجبور کردند.