-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۷, چهارشنبه

دوسیه های فساد قوماندان گل حیدر قرنطینه شده است

مرحمت خونتای ارگ به قوماندان گل حیدر چیزی بیش از یک قرص مسکن نیست.

گزارشنامه افغانستان: دوسیه های فساد اخلاقی و غصب زمین مرتبط با قوماندان گل حیدر به همکاری امرالله صالح قرنطینه شده و از چرخه رسیده گی مراجع جنایی بیرون شده است.
مورد مهم در پروندۀ مشارالیه گزارش های مکرر درمورد ملاقات های گل حیدر با کارمند آی اس آی در ننگرهار است. پلیس وزارت بعد از بازرسی و مداقه روی فعالیت های گل حیدر، دریافته است که دریک اتاق خصوصی جنب استیشن تیل شهر نو ( حوزه دهم) محافل بزم آرایی و فساد بر محور گل حیدر دایر است. بچه های ستاره افغان درین همین محل به محافل آرایی آورده می شدند. اکنون دوسیه ها کنار گذاشته شده و هزینه ای هم از بودجه ارگ دراختیار گل حیدر قرار داده اند که در پروژه صف شکنی و زمینه سازی برای ورود قطعات ملیشیایی پی پی اس و سرکوب مردم به مصرف برساند. 
گل حیدرتلاش دارد روابط تیره بین امرالله صالح و عطا نور را بهبود ببخشد. ورود عطانور به دایره قدرت، امرالله صالح را از آینده خودش مشوش ساخته است.