-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۵, سه‌شنبه

وصول مجدد گزارشگزارش مکررمشعر است که اسناد اراضی بخش هایی از ولایت پنجشیر به وسیله جواد پیکار وزیر شهرسازی از بین برده شده است. 
هدف از امحای مدارک ارضی، استملاک زمین ها به نام ملکیت دولت است. 
 اشرف غنی فرمانی درباب تنظیم امور زمین داری صادر کرده است و زمین های ولایات خاص تحت مطالعه و سفید سازی قرار دارد. پلان را طوری آماده کرده اند که زمین های قابل مصادره و نشانی شده، یک دهه بعد به صاحبان کاملاً جدید از قلمرو های دیگر توزیع گردد.