-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۹, جمعه

کوتاه ترین سناریو های عامیانه

مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا و جنرال مارک میلی لوی درستیز عمومی قوای مسلح امریکا می گویند که از جزییات و ضمایم توافقنامۀ صلح با طالبان اطلاع ندارند.
مارک اسپر و مارک میلی روز چهارشنبه ۲۶ فبروری (۷حوت) به سوالات اعضای کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان امریکا در مورد توافقنامه صلح با طالبان پاسخ ارایه کردند.
لیز چینی، دخترمعاون پیشین رییس جمهور دیک چینی در یک سوالی از آقای اسپر چنین پرسید:" آیا از معاملات "فرعی و پنهانی" توافقنامه اطلاع دارد یا خیر؟
اسپر در جواب گفت:" دراین مورد چیزی به ذهنم خطور نمی کند".