-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱, پنجشنبه

دشنام زنی تیم ثبات و همگرایی به «خارجی ها»

تیم ثبات وهمگرایی اعلامیه ای متحدالمال به سفارت ها و مراجع خارجی درافغانستان ارسال داشته و در آن تاکید کرده است که به اعلامیه پراز تقلب کمیسیون انتخابات « ترتیب اثر» ندهند و ثبات وهمگرایی برندۀ آرای مبتنی بر بایومتریک است. درپایان بخش نامه از خارجی ها خواسته شده که درین مسأله «بی طرفی» خود را حفظ کنند. فراخوان برحفظ بی طرفی به خارجی، در واقع دشنام زدن به خارجی ها تلقی می شود. معلوم می شود که خارجی ها را صحیح نمی شناسند.
 خارجی ها درین جا نیامده اند که بی طرف باشند. با همه ای مردم و همسایه های افغانستان طرف اند. بخش نامه به جای آن که با امضای شخص دکترعبدالله مزین باشد؛ از نام و امضای قهار عابد صادر شده. این شبهه وجود دارد که آیا این بخشنامه واقعی است یا ساخته گی؟ چنین بخشنامه مهم، از سوی سکرتر امضاء نمی شود.