-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۶, سه‌شنبه

قطعه پی پی اس تصفیه گردید

خبر می رسد که قطعه نظامی ارگ موسوم به پی پی اس از هزاره، تاجک و ازبک کامل تصفیه شده و این افراد به مرخصی با معاش سوق داده شده اند. ممکن است شبه نظامیان پی پی اس درعملیات علیه اهداف سیاسی و مأموریت ضد ملی برای بقای «اقلیت خائن» با بسیار بی رحمی دست به عمل بزنند. اما اکنون که قطعه مذکور یک دست شده، با مقاومت شدید و سرکوب گرانه مواجه خواهد شد. ممکن است این قطعه را به نام نیروهای امنیتی به جان مردم بیاندازند؛ اما اگر عبدالله دست به سازش و عقب نشینی زیانبار نزند، ملیشه ها در برخورد ها با مردم قلمع و قمع می شوند.