-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۶, سه‌شنبه

مذاکره نتیجه نداده، رویارویی ادامه دارد

اطلاع واصله به گزارشنامه افغانستان حاکی  است که دو مرکز قدرت ( کاخ ارگ و سپیدار درکنار هم) همچنان رو در روی هم قرار دارند.
دکترخلیلزاد، اتحادیه اروپا، یوناما و برخی قدرت های منطقه ای از تمدید قدرت سیاسی به رهبری دکترغنی پشتیبانی می کنند.

گزارش شده که خلیلزاد به اشرف غنی گفته است که مراسم سوگند خود را به روز پنجشنبه برگزار کند. اردوگاه ثبات و همگرایی نیز خود را آماده می کند که در همان روز بغل قصر ارگ مراسم تحلیف برگزار کند. ززمایش امروز مردم در پنجشیر علیه امرالله صالح، یک نقطه عطف در موضع گیری مردم به شمار می رود.