-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ بهمن ۱۴, دوشنبه

راه حل اسلام سیاسی به بحران بشری در جهان

هفته نامه پرتوچاپ تهران
آیت الله مصباح یزدی می گوید:

 - افزایش فرزند آوری می تواند کشور را از بحران خارج کند. ص۵